Renovering av kinosalen

Renovering av kinosalen har starta og det vert derfor ikkje kinoframsyningar eller andre arrangement i kinosalen før til hausten.

_
_
_