Kulturskulekonsert

Om arrangementet

Ørsta kulturskule kan endeleg invitere til konsert på kulturhuset igjen. Vi har delt opp i to konsertar i år og elevane gler seg til å få vise fram kva dei har øvd på i det siste for eit eksklusivt publikum 


Billettane er øyremerkt næraste familie til dei elevane som deltek. Pass på å kjøpe billett til RETT konsert, sjå e-post frå kulturskulen sendt ut 20.11.20.