Ørsta hornmusikk: Nyttårskonsert

"Jorda rundt på 80 minutt" er ideen bak programmet til Hornmusikken sin nyttårskonsert dette nyåret.  

Mange, om enn ikkje alle, land og verdsdeler er representerte blant komposisjonane publikum får høyre.

Konserten vert leia av dirigent Ketil Grøtting.

_
_
_